Podsumowanie Pracy Licencjackiej

Podsumowanie pracy licencjackiej to ważny i obowiązkowy element

Podsumowanie Pracy Licencjackiej

Podsumowanie pracy licencjackiej podobnie jak wprowadzenie do pracy licencjackiej jest bardzo istotne i powinno być dobrze przemyślane. Poprawna praca licencjacka charakteryzuje się przede wszystkim elementami, które należy zawrzeć w podsumowaniu takimi jak : zaprezentowanie przedmiotu, nakreślenie prezentowanego tematu oraz hipotezy pracy, podsumowanie prezentowanych rozdziałów pracy licencjackiej, omówienie i analiza tezy. Podsumowanie jest niezwykle ważnym krokiem, zanim jednak do niego przystąpimy warto pamiętać o tym, aby jeszcze raz skonsultować całość napisanej pracy ze swoim promotorem, który powinien ją przeczytać i ewentualnie nanieść poprawki. W podsumowaniu na początek należy przypomnieć czego dotyczy napisana przez nas praca licencjacka. Warto przypomnieć także poruszaną tematykę w podsumowaniu pracy licencjackiej oraz przytoczyć stosowne argumenty i zagadnienia. Zawsze należy pamiętać o przytoczeniu hipotezy, która powinna być zwykle na wstępie każdej pracy licencjackiej

Następnym bardzo ważnym krokiem jest zaprezentowanie omawianych rozdziałów. Ważne jest, aby zbytnio się nad nimi nie rozwodzić. Należy w tym celu zadbać o zrozumiały język, który trafi do każdego odbiorcy i z którego analizą nie będzie nikt miał problemów. Warto także przedstawić wnioski, do jakich doszliśmy w określonym rozdziale. Są one bardzo ważne w podsumowaniu pracy licencjackiej. Atrakcyjnym krokiem jest przypomnienie jakimi metodami badawczymi posługiwaliśmy się podczas omawiania konkretnego rozdziału naszej pracy licencjackiej. Warto także pamiętać o podsumowaniu każdego rozdziału pracy, czyli utworzyć minimalne podsumowanie każdego rozdziału oraz podrozdziału przynależnego do określonego punktu odniesienia zawartego w większym rozdziale

Należy także dołożyć wszelkiej staranności, aby uwydatnić tezę w podsumowaniu pracy licencjackiej. Jest ona bardzo ważna i kluczowa dla podsumowania w naszej pracy, ponieważ należy ją później zweryfikować. Na zakończenie należy sformułować wniosek ostateczny. Należy go jednak formułować niezwykle ostrożnie, pamiętając także aby nie był za długi, ale zawierał najistotniejsze informacje, jakie pragniemy przekazać.

Należy skupić się przede wszystkim na hipotezie, która istnieje we wstępie i we wprowadzeniu przy omawianiu poszczególnych rozdziałów w pracy licencjackiej. Przede wszystkim należy zastanowić się czy postawioną wcześniej hipotezę chcemy potwierdzić, zaprzeczyć czy poddać modyfikacji. Jest to bardzo istotne i należy przemyśleć całość pracy licencjackiej i tego w jaki sposób ją napiszemy. Ważne, aby pisać ją samodzielnie i najlepiej posługiwać się prostym dla zrozumienia językiem. Analiza określonych zjawisk powinna być przejrzysta i bogata w różne istotne informacje. Możemy korzystać z najbardziej rozmaitych źródeł, począwszy od internetowych baz biblioteki narodowej po cytaty znanych ludzi oraz dane udostępnione przez określone instytucje. Podsumowanie pracy licencjackiej to nic innego jak ocena postawionych wcześniej wytycznych a także ocena swoich celów w poszczególnych rozdziałach pracy. Całość musi przebiegać logicznie tworząc określony porządek. Student czyli osoba, która jest autorem napisanej pracy licencjackiej powinna w niej jednoznaczne stwierdzić czy przedstawiona hipoteza jest zgodna z prawdą czy też jej daleka, przedstawić w świetle krytycznym omawiane metody badawcze, wskazać obszary w których może być stosowana tematyka zawarta w jego pracy, musi umiejętnie podsumować swoją pracę licencjacką, wskazać praktyczne zastosowania określonych punktów w swej pracy, którymi się wcześniej posłużył..

Podsumowanie pracy licencjackiej powinno nie tylko cieszyć, ale przede wszystkim być umiejętnie napisane. To nic innego jak logiczne zakończenie całości pracy. Mało tego, powinno charakteryzować się wyrazistymi wnioskami. Autor pracy powinien jednoznacznie określić stan hipotezy i wyrazistym językiem stosownie zaprezentować ją przed odbiorcą jego pracy licencjackiej. Warto wspomnieć, ze prezentowane argumenty nie powinny być przedstawione w skrócie, ale przede wszystkim autor musi dołożyć wszelkich starań aby ułożyły się one w spójną całość będącą podsumowaniem jego pracy licencjackiej z zakresu danej tematyki. Należy jednoznacznie stwierdzić, czy teza zawarta we wstępie potwierdziła się czy została obalona. Jest to bardzo istotny krok ku zakończeniu całości pracy i nie można o nim zapomnieć. Warto także przytoczyć metody badawcze jakimi się posłużyło w swojej pracy i je po krótce omówić. Warto skupić się na każdym szczególe, który poruszany jest w pracy licencjackiej. Przede wszystkim muszą być one dopracowane, dopięte na ostatni guzik. Należy pamiętać o hipotezie, przytoczeniu wniosków i zagadnień, jakie opracowaliśmy w pracy licencjackiej, a także o ocenie metod jakimi się posłużyliśmy w określonych punktach. Jeśli praca licencjacka będzie w pełni logiczna, a całość spójna, zrozumiała i zgodna z naszymi wytycznymi możemy sobie pogratulować udanym przedsięwzięciem i iść odważnie do przodu.

Podsumowanie pracy licencjackiej to zwięzłe i krótkie zebranie najważniejszych fragmentów pracy

Podsumowanie Pracy Licencjackiej- o czym pisać

Menu:

pisanie pracy magr, wprowadzenie do pracy licencjackiej i podsumowanie pracy licencjackiej
POBIERZ ZA DARMO

Książka bardzo pomocna pozwala zwrócić uwagę na wiele ciekawych rzeczy. Dla mnie najcenniejsze było dzielenie pracy na osobne rodziały a potem scalenie na końcu. Dodatkowo bardzo dokładnie opisane było w jak wykonać formatowanie pracy tak aby jak najmniej przy tym się narobić i aby było to szybko . Pokazano jak zrobić spis treści w dosłownie chwile postępując zgodnie z wskazówkami;) Pomocna- Mariusz obecnie już nie student

Książka, którą zamówiłam dała mi wiele cennych uwag, pokazała co należy uwzględnić w pracy dyplomowej w szczególności gdy pisałam rozdział pt :"Metodologia badań własnych". Muszę jednak nadmienić, że przydałoby się uaktualnić w wielu miejscach bibliografię lub ją zmienić, gdyż coraz częściej promotorzy różnych prac wymagają teksty nie starsze niż z 2000 roku. Niestety w książce pojawiały się one z lat 80. Ogólnie jestem zadowolona i nie żałuję zakupu książki :) W najnowszym wydaniu "Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?" z grudnia 2010 roku bibliografia została zaktualizowana. Przyp. Redakcja ZloteMysli.pl-Marta Jestem studentką Pielęgniarstwa III roku - w tym roku mam egzamin końcowy i obronę pracy dyplomowej.